Ciało doskonale czerwone

Lato w pełni, słońce grzeje mocno, przyjemnie jest poleżeć na plaży i poopalać się, odpoczywając od obowiązków. Można by pomyśleć, że i my zapomnimy o fizyce – otóż nie, fizyk w dalszym ciągu czujne obserwuje otoczenie i przegrzany mózg tworzy nowe teorie. Czasami komuś zdarzy się nadmiernie opalić, aż chciałoby się powiedzieć: ciało doskonale czerwone. Zastanówmy się dokładniej co to takiego jest, zacznijmy od krótkiej definicji:

Ciało doskonale czerwone – obiekt fizyczny będący funkcją falową, potocznie zwany człowiekiem, który zebrał nadmierną dawkę promieniowania słonecznego, przez co jest cały czerwony.

Nasz obiekt można opisać właściwościami fizycznymi:

1) Amplituda

Zależy od samopoczucia, aktywności ciała doskonale czerwonego. Im bardziej jest ono doskonalsze, tym mniejsza jest jego amplituda. Zwykle nie jest większa niż 2 pomieszczenia – nasz obiekt musi czasami wyjść po coś do zjedzenia lub do łazienki.

A = 2 pomieszczenia

2) Częstotliwość

Jest ona dość słaba, gdyż jest do dość leniwy obiekt. Swój czas spędza głównie siedząc przed komputerem lub telewizorem, więc rzadko przemieszcza się. Najłatwiej jest odnieść ją do ilości posiłków w ciągu dnia i wynosi:

f= 5/ 24*3600s = 5,8*10-5s

3) Długość fali

Nie najlepszy stan fizyczny sprawia, że jest ona krótka, każdy ruch wymaga wielkiego poświęcenia. W przybliżeniu można przyjąć, że nasz obiekt robi średnio 38 kroków.

Λ= 38 kroków

4) Faza początkowa

Kąt wychylenia z położenia równowagi zależy od stanu trzeźwości obiektu, jeśli stężenie alkoholu we krwi jest znikome to φ=0, a gdy nie jest trzeźwy to faza znajduje się w zakresie: φ=0÷2Π, w zależności od ilości spożytego alkoholu.

5) Prędkość

Mając już powyższe dane można obliczyć prędkość naszego obiektu:

v= f *Λ = 0,002 kroków/ sekundę

Jak widać nie jest to zawrotna prędkość światła, ale w ciągu 8 sekund ciało zrobi nawet 1 krok, co jest już imponującym wynikiem.

Ciało doskonale czerwone emituje promieniowanie czerwone, które jest rozchodzącym w pomieszczeniu ciepłem, zaabsorbowana energia promieniowania słonecznego zostaje przetworzona na ciepło, podwyższając temperaturę otoczenia. Tym sposobem dodatkowo ogrzewa nam pomieszczenie – szkoda, że takie obiekty nie występują w zimie.

źródło: archiwum internetu – autor: on 14 August 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *